นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 BGT Corporation Public Co.LTD   (“BGT” หรือ “เรา”) คือ บริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ Body Glove.co.th และ bgt4u.com.  นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ bgt4u.com. ("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอพพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ BGT ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผยและดำเนิน การเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลทั้งหมด ที่เรารวบรวมและดำเนินการจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์  BGT จะทำการปรับปรุงนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อถึงเวลาที่สมควรเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ จุดเด่นของเว็บไซต์ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วน บุคคล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโบยาย และแนวทาง การปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ BGT ยังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนที่จะเริ่มมีการนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเราหากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วน ตัวมีผลบังคับใช้นั้นถือว่าท่านได้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

 

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

BGT รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล นอกเหนือจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล ส่วนตัวของท่านได้ โดยข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อล็อกอิน, รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ และรหัสผ่าน รวมไปจน ถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

 

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการ ปฏิบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว จากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย, การสูญหายโดยอุบัติเหตุ, การดัดแปลง และการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งกว่านั้นเพื่อเป็นการปกป้องการทำ ธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน BGT จึงได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้ เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

 

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้

(ก.) เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ของ BGT และโปรแกรม BGT รีวอร์ดตามคำขอ ของท่าน

(ข.) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ท่านร้องขอ

(ค.) เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ www.bgt4u.com หรือเว็บไซต์อื่นให้แก่ท่าน และติดต่อสื่อสารกับท่านตามที่จำเป็นในการ จัดหาผลิตภัณฑ์ และ บริการตามคำขอ

(ง.) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

(จ.) ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ และข้อเสนอ พิเศษได้อย่างทันท่วงที BGT อาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุง หรือเพื่อนำเสนอส่วนลด หรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ ท่านสามารถใช้ไฮเปอร์ ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในการแจ้งเตือนเหล่านั้นเพื่อตอบกลับให้ทาง BGT ทราบ

 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร

BGT อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ซึ่งเราแต่งตั้งมาเพื่อให้บริการ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น เว็บโฮสติ้งและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งรวมถึงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย เพื่อดูแลเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิต และ เพื่อให้บริการอื่นๆ แก่ลูกค้า บุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการ รักษาความปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม คำสั่งของเราเท่านั้น ในบางกรณี BGT อาจขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่สามเพื่อรับบริการหรือเราอาจให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านกับบุคคล ที่สามที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสีย แต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตาม กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ตลอดจนการแบ่งปัน ข้อมูล ส่วนบุคคลเฉพาะรายการกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับท่านจะถูกนำ ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการรายงานและวิเคราะห์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ ที่จะเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล ของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่ม บริษัท พันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท พันธมิตร เอเย่นต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่สามารถ เข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยได้รับ อนุญาตจาก  BGT และจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร(การตรวจสอบบัญชีหรือการ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)  BGT อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยชอบด้วย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกัน ตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจาก เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึง เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยว กับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ หรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ BGT ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ BGT  ผู้ใช้ และผู้อื่น

ในสถานการณ์ เช่นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก BGT อาจตั้งอยู่ในประเทศ ที่อาจจะมีระดับการปกป้องข้อมูลไม่สูงเทียบเท่ากับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

 

นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุกกี้และพิกเซลแท็กมีอะไรบ้าง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) และพิกเซลแท็ก (Pixel Tag หรือ Clear GIF) เพื่อรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน “คุกกี้” (Cookie) คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่านโดยเก็บไว้บน ฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุกกี้ชั่วคราวนั้นจำเป็นต่อการคงสถานะเข้าสู่ระบบ ของท่านระหว่างเข้าใช้เว็บไซต์ และจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแม้หลังปิดเบราว์เซอร์ ทว่าสามารถลบออกได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการ ใช้งานคุกกี้และพิกเซลแท็กดังที่บรรยาย ไว้ด้าน ล่างหากท่านไม่ต้องการให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือหากต้องการให้แจ้งเตือน เมื่อมีคุกกี้ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ โปรดปรับ เปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถทำได้ที่เมนู “ช่วยเหลือ” (Help) หรือ “การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต” (Internet Options) หากท่านลบหรือปิดการทำงาน ของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงการทำงาน หรือส่วนที่สำคัญ ของเว็บไซต์นี้ได้ และต้องกรอกรายละเอียดสำหรับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง อีกทั้งยังอาจใช้งาน เว็บไซต์ได้อย่างจำกัด โปรดทราบว่าการปฏิเสธคุกกี้ที่ส่งมาจากบุคคลที่สาม (กรุณาดูด้านล่าง) ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์หรือถูกยกเว้นจากการวิเคราะห์ทางการตลาด แต่หมายความว่าเครือข่ายที่ท่านได้ปฏิเสธไปนั้นจะไม่เสนอโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการตั้งค่าและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกต่อไป   โปรดทราบว่าหากท่านล้างค่าคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของท่าน หรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรือ คอมพิวเตอร์อื่น  ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการปฏิเสธคุกกี้ใหม่อีกครั้ง  คุกกี้ของ BGT ใช้คุกกี้ชั่วคราว เพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของท่านตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

BGT   ใช้คุกกี้ถาวรเพื่อ “ปรับแต่ง” เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการ จดจำข้อมูล เกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ อาทิ ภาษาที่เลือก ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ท่าน ไม่จำเป็น ต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งในครั้งต่อไปที่เข้าใช้เว็บไซต์ ตลอดจนเกณฑ์การค้นหา และผลการค้นหา  BGT  ยังใช้คุกกี้ถาวร หรือพิกเซลแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการ เข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ BGT   ของท่านทำให้เราสามารถ ปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมล บทเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และพิกเซลแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเราและการค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการ BGT  เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์

 

การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม

บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราอาจฝังคุกกี้หรือพิกเซลแท็กไว้บนหน้าเว็บบางหน้าที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้หรือพิกเซลแท็กเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการ เก็บรวบรวม ข้อมูล ที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อบริการโฆษณาที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะตามความสนใจและการค้นหาของท่านขณะเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมผ่านคุกกี้และ พิกเซลแท็กเหล่านี้ อาจถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและ ระบุเป้าหมาย การโฆษณาและในการวิเคราะห์วิจัยตลาด  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเก็บ รวบรวม ข้อมูล ของบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม

 

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้อย่างไร

หากท่านประสงค์ที่จะอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้แก่เรา หรือต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมาย ที่กำหนดไว้ในเรื่องการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณา ติดต่อเราที่ หน้าบริการลูกค้าสัมพันธ์ เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนจะอนุมัติให้ท่านเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน BGT  จะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านยังสามารถคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการ โฆษณาและการวิจัยตลาดและความคิดเห็นได้อีกด้วย

หากท่านต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวผ่าน ทางอีเมล กรุณาติดต่อ

[email protected] หรือ ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่สำนักงานของBody Gloveตามที่อยู่ต่อไปนี้

 

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
188  ถนนสุวินทวงศ์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510 
โทรศัพท์: 662-540-2888
แฟกซ์: 662-540-1953

 

ข้อจำกัดสำหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการจองที่พักบนเว็บไซต์ของเราได้ เยาวชนสามารถ ติดตาม ผู้ปกครองที่ได้จองที่พักไว้ได้ตามปกติ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอื่นในนโยบายของทางโรงแรม

ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้จัดเตรียมฉบับแปลเป็น ภาษาอื่นไว้ เพื่อความสะดวกของท่าน ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือ ฉบับภาษาอังกฤษ